Obsługa kadrowa

osoba używająca kalkulatora

Obsługa kadrowa obejmuje prowadzenie dokumentacji pracowniczej, czyli gromadzenie i przetwarzanie informacji o osobach zatrudnionych, na potrzeby wewnętrzne oraz dla instytucji zewnętrznych.

Na podstawie zebranych danych wyliczane są również wszystkie świadczenia w postaci comiesięcznych wynagrodzeń, różnego rodzaju zasiłków oraz odprowadzanych składek.

Obsługa kadrowa przedsiębiorstw prowadzona przez naszą firmę ma istotne zalety, gdyż:

 • obniża koszty działalności związane z obsługą kadrową osób zatrudnionych
 • zapewnia profesjonalną obsługę wykwalifikowanych i odpowiednio przeszkolonych pracowników
 • umożliwia przeprowadzanie w terminie czynności obejmujących naliczanie i wypłatę wynagrodzeń, przekazywanie dokumentacji kadrowej oraz sporządzanie okresowych zestawień i raportów na potrzeby osób zarządzających firmą i podmiotów zewnętrznych

Zakres usług kadrowych oferowanych przez biuro LUKA STS w ramach obsługi kadrowej

Biuro rachunkowe LUKA STS zajmuje się m.in.:

 • prowadzeniem dokumentacji związanej z aktywnością zawodową pracownika, zaczynając od tej związanej z ubieganiem się o zatrudnienie, poprzez cały przebieg zatrudnienia, aż po dokumenty związane z jego ustaniem
 • przygotowywanie dokumentacji urlopowej, która musi być prowadzona oddzielnie dla każdego pracownika
 • sporządzanie umów o pracę, które należy zawrzeć przed dopuszczeniem pracownika do pracy
 • tworzenie umów cywilnoprawnych, takich jak:
  - umowy o dzieło
  - umowy zlecenia
  - kontrakty menedżerskie
 • wystawianie świadectw pracy, których terminowe i prawidłowe wydanie jest obowiązkiem pracodawcy

Dzięki naszej obsłudze kadrowej Twoja firma może zaoszczędzić czas i pieniądze, a także uniknąć niepotrzebnych problemów związanych z błędnym rozliczeniem wynagrodzeń czy nieprawidłowymi deklaracjami podatkowymi.

Skontaktuj się z nami już dziś i przekonaj się, jakie korzyści możemy Cię oferować!