Ksiągowość - Wrocław - Psie Pole

Jesteśmy dolnośląską firmą rachunkową, obsługującą małe i średnie firmy. Nasze biuro znajduje się we Wrocławiu, posiadamy niezbędne licencje i pozwolenia, a nasza działalność ubezpieczona jest od odpowiedzialności cywilnej. Nasza działalność nie jest ograniczona geograficznie, w dobie informatyki i Internetu naszą ofertę kierujemy do przedsiębiorstw zarówno z Wrocławia, Regionu, Polski a nawet Europy.

W zakres naszych usług wchodzą zarówno usługi księgowe, jaki i również finansowe. Jesteśmy w stanie poprowadzić ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego, podatkowej książki przychodów i rozchodów, jak i skomplikowane księgi handlowe. Pracując w przedsiębiorstwach zagranicznych opanowaliśmy do perfekcji elementy sprawozdawczości finansowej dla zarządu i właścicieli według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczoąci Finansowej (MSSF).

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów staramy się zaoferować możliwie najszerszy wachlarz usług. Prowadząc ewidencje podatkowe i księgowe, nie skupiamy się wyłącznie na wprowadzeniu dokumentów do systemów komputerowych i wydrukowaniu deklaracji, ale poprowadzeniu możliwie największej ilości usług, zarówno tych, które zgodnie z prawem są wymagane przez Urzędy Skarbowe takie jak ewidencje środków trwałych, wyposażenia czy przebiegu pojazdów oraz sprawozdawczości do Urzędów Statystycznych, NBP czy Urzędu Celnego, jak i sprawozdawczości dla potrzeb wewnętrznych - dla właścicieli i zarządów, jaki i instytucji finansowych takich jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe czy firmy leasingowe.

© Perfect-Tax 2006-2009
Designed by Itelnet